El Racó de la Ferradura

 

Les Senilleres
Les Senilleres

Allà on el Mondúver sembla voler tocar la mar, s’estén el Racó de la Ferradura, un encisador i ample amfite- atre rocallós, reverdit i agraciat amb eternes panoràmi- ques a la vella Mediterrània; un sòcol amable, inesti- mable testimoni de l’ancestral aprofitament de la terra. Delimitat per la Solana del Molí al sud i la serra de la Barcella al nord, trobarem un ample repeu a ponent, el pla de la Vella, on suren els records d’un extint món rural, de corrals, garrofers i oliveres, de calç, carbó i pedra seca, de pedrapiquers, de llauradors, rucs i matxos carregats de feixos de llenya i herba.
Marges al Piló de les Hortes
Marges al Piló de les Hortes

Senda del Porc Senglar
Senda del Porc Senglar

Forn de calç de les Senilleres
Forn de calç de les Senilleres


 

Comentaris