Els Plans

 

Senda de la Taula
Senda de la Taula

A l’ombria del Mondúver s’estenen les terres altes dels Plans, un conjunt de dolines i pòlies, això és, grans de- pressions tancades i folrades de fèrtils argiles, producte de la descalcificació de la roca calcària, i on l’aigua s’emmagatzemaria formant llacs si no fora drenada per ponors i avencs. Aquelles clotades i fondals, d’antuvi dedicades al conreu, s’escampen alineades, de ponent a llevant, des de les planes de les Foies, Santoma i Cucons, fins a les planes solcades per la ruta present: Campillo i Foietes.

Barranc Fondo
Barranc Fondo

Comentaris