La font de Madallars

Font de Madallars
Font de Madallars

La visita, obligada, a la històrica font de Madallars, esdevé un assossegat passeig que evoca sentiments d’harmonia i d’arrelament a la terra de tot amant o ad- mirador de les nostres muntanyes. La vella remor de pastors, de concòrdies senyorials i de conflictes camperols. Les aromes familiars i els colors amables de les terres de cultiu anomenades sorts, treballats, trossos o bancals, segons els diferents pobles de la comarca. Terres on encara hi ressonen les esquelles, els lladrucs dels gossos d’atura i les petjades de parelles de bous junyits davant la rella. Tot un flamant i rude món rural que, tan sols fa unes dècades, encara bullia de vida allà on ara renaix, envalentida, la forest.

Bassa de la font de Madallars
Bassa de la font de Madallars

Pista forestal del Picaio
Pista forestal del Picaio

Piló medieval de terme
Piló medieval de terme

Homenatge a Joan Pellicer
Homenatge a Joan Pellicer


Comentaris